Какво е NCSC?

Създаден през март 2008 г., Националният център за киберсигурност или NCSC е клон на Министерството на вътрешната сигурност, който следи и защитава мрежите на правителствата на САЩ. NCSC може да наблюдава, събира данни и да споделя информация, събрана от всякакви мрежови системи на DHS, DoD, FBI и NSA.

Забележка: Първият директор на NCSC е Rod Beckstrom.

Компютърни съкращения, термини за сигурност