Какво представлява .NET?

.NET може да се отнася за някое от следните:

.NET е стратегия на Microsoft за уеб услуги за свързване на информация, хора, системи и устройства чрез софтуер. .Net улеснява потребителите да споделят и използват информацията си между няколко уебсайта, програми и компютри. Също така .NET е модел за програмиране, който дава възможност на разработчиците на софтуер да извършват бързо разработване на приложения чрез обединяване на колекция от софтуер в един пакет. Например, Microsoft Visual Studio .NET е част от модела за програмиране .NET.

2. .net е също така и суфикс на домейн, вижте списъка с имената на интернет домейна за допълнителна информация за .net, както и други домейни.

ASP.NET, C #, CLR, F #, IDE, Net, програмни условия, Silverlight, VB