Какво представлява Net Architect?

Архитектът в мрежа е фундаментално мрежов специалист, който проектира мрежи за комуникация, подобно на архитектурен проект на сградата. Основната задача на мрежовия архитект е да проектира всички мрежови слоеве, работещи в мрежа, за да работят ефективно един с друг по сигурен и рентабилен начин. Основната отговорност на мрежовия архитект е да разработи "план" на цялостното оформление на комуникационната мрежа, илюстрирайки как всички негови слоеве общуват помежду си.

Работа в мрежа, термини от мрежата