Какво е непечатен характер (контролен символ)?

Символ, който не се отпечатва, наричан още контролен символ, е число, което представлява ненаписан или непечатаем символ (буква, цифра или символ). Някои контролни символи представляват звукови или тихи сигнали, които трябва да бъдат изпратени или получени. Другите контролни знаци (ASCII код) включват обратното поле, емисия на линията, подаване на формуляри, връщане на каретката, изход и изтриване.

ASCII, характер, нулев характер, специален характер, типографски термини