Какво е Nonce?

Еднократно е произволен номер, предназначен за еднократна употреба. Често се комбинира с фин времеви печат, за да се гарантира, че неговата идентичност е свързана с една точка във времето. Не е необходимо някой да е случайно число, но генерирането на псевдослучайна единица е един от начините за увеличаване на неговата ефективност.

Криптографският елемент се използва в криптографията за подобряване на защитените комуникации. Например, един елемент може да бъде част от двуфакторна система за удостоверяване, в която един от факторите може да се използва само веднъж.

В криптовалути като Bitcoin, nonces се използват при създаването на криптографски хешове, които сигурно свързват блокчейн.

Случайно число, термини за сигурност