Какво представлява рекламата в текст?

Интернет рекламата често се представя като връзка с две подчертавания, вградени в съдържанието на дадена страница. При прелитане над тези връзки изскачащ прозорец показва реклама за продукт, който се отнася до връзката. Картината е пример за реклама в текста, която отваря малък прозорец, показващ рекламата, докато не бъде затворена с кликване

в един от ъглите.

Компютърна Надежда намира в текстови реклами объркващо и натрапчиво, поради което ние не участваме в тази форма на реклама на някоя от нашите страници.

Реклама, условия за уеб дизайн