Какво е NoSQL?

NoSQL често се превежда като не само SQL, е тип база данни, която не използва традиционния SQL интерфейс и обикновено не съхранява данните си в таблици. Въпреки че NoSQL има предимства и недостатъци в сравнение с SQL базите данни, той дава по-добър контрол и повишена простота в приложенията. Днес NoSQL се използва в много модерни уеб приложения и в реално време.

Моделите на структурата на данните, използвани в базите данни NoSQL и специфичните софтуерни програми, които ги използват, включват:

Модел на структурата на даннитеИме на базата данниОтличителни характеристики
КолонаAccumuloВсеки елемент на колона е кортеж с уникално име, стойност и времева маркировка.
Касандра
друид
HBase
Vertica
документLotus NotesВсеки елемент в базата данни е документ, който може да бъде с различна структура и размер. Тези бази данни се наричат ​​още "хранилища на документи".
Clusterpoint
Apache CouchDB
Couchbase
MarkLogic
MongoDB
OrientDB
Qizx
Ключ-стойностCouchDBВсеки елемент в базата данни е двойка ключ-стойност, така че всеки ключ се появява само веднъж за колекция от бази данни. Този тип структура на данни е известна като "асоциативен масив."
динамо
FoundationDB
MemcacheDB
Redis
Riak
Faircom c-treeACE
Aerospike
OrientDB
заушка
диаграмаалегроСтруктурата на базата данни е графика, която използва възли, ръбове и свойства за представяне и съхранение на данни.
Neo4J
InfiniteGraph
OrientDB
виртуоз
Stardog
Multi-моделOrientDBТези бази данни поддържат множество модели данни и ги обединяват с единична база данни.
FoundationDB
ArangoDB
Алхимична база данни
CortexDB

Масив, Условия на базата данни, Интерфейс, Реално време, Софтуерни термини, Времеви печат, Tuple