Какво е OC (оптичен носител)?

OC може да се отнася до някое от следните:

1. Кратко за оптичен носител, OC е термин, използван за определяне на скоростта на оптичните мрежи. По-долу е даден списък на видовете ОП и съответните скорости за всеки от тези типове.

 OC-1 = 51, 85 Mbps

OC-3 (STS-3 или STM-1) = 155.52 Mbps

OC-12 (STS-12 или STM-4) = 622.08 Mbps

OC-24 (STS-24 или STM-8) = 1.244 Gbps

OC-48 (STS-48 или STM-16) = 2.488 Gbps

OC-192 (STS-192- или STM-64) = 9.952 Gbps

OC-255 = 13.21 Gbps

OC-768 = 40 Gbps

2. OC също е съкращение, което понякога се използва за овърклок .

Компютърни съкращения, оптични влакна, мрежови термини, SONET, STM, STS