Какво е Офлайн?

Офлайн може да се отнася до някое от следните:

1. Термин, използван за описание на счупването или прекъсването на връзката. Когато дадено устройство е офлайн, то не може да изпраща или получава информация чрез това устройство. Например, ако принтерът ви е изключен, той се счита за офлайн и не може да отпечата нищо. Принтерът може също да е офлайн, ако е мрежов принтер и не може да бъде намерен или кабелът за данни, свързващ принтера, не е свързан правилно.

Трябва ли да използвам "офлайн", "офлайн" или "извън линия" в моя текст?

Офлайнът трябва винаги да бъде една дума без интервали или тирета.

2. Офлайн е вид игра, при която потребителят не е свързан с друг компютър или сървър и играе само с НПС.

2. Офлайн се използва за описване на среща с лице в лице в реалния свят, както е свързано с онлайн.

Режим на самолет, Условия на играта, Ghosting, термини в Интернет, Условия за модема, Онлайн