Какво е оптична комуникация?

Оптичните комуникации са всяка комуникация, която се постига чрез използване на светлинни импулси, лазери или оптични влакна.

Оптични, хардуерни термини, оптични влакна