Какво представлява настройката на страницата?

Определените от потребителя параметри, които помагат да се определи как ще се появи отпечатаната страница. Тези параметри могат да включват всичко - от размера, полетата, ориентацията на страницата, до качеството на печата. По-ясно е, че това е меню, което позволява на потребителите да персонализират оформлението на страницата. Диалоговият прозорец за настройка на страницата обикновено е достъпен от падащото меню Файл. За Microsoft Word 2007 или по-нова версия, опциите за настройка на страницата са достъпни в раздела Оформление в менюто на лентата. По-долу са дадени някои примери за това как настройките на страниците могат да се появят във вашите програми.

Page Setup в Microsoft Word

Алтернативен прозорец за настройка на страница

Страница, термини за печат, термини на Word процесора