Какво е пейджинг?

Пейджинг е метод за управление на паметта на DRAM, използван от компютри, който позволява съхраняването и получаването на данни от определено място за съхранение, което ще се използва в основната памет. При този метод данните се събират, като се използват блокове с еднакъв размер (наречени страници ), което позволява непрекъснато използване на физическото адресно пространство. При достъп до паметта в същия ред компютърът запазва адреса на реда и само променя колоната. Пейджингът помага да се избегне фрагментацията, да се намали консумацията на енергия, да се осигури по-бърз достъп и да се решат други проблеми, които могат да бъдат причинени, когато физическото адресно пространство се използва непрекъснато. Паметта на компютъра, която използва този метод, се нарича Режим на страницата или Режим на бърза страница, която понякога се съкращава като FP или FPM .

Условия на паметта, Страница, файл за виртуална памет