Какво е форматирането на абзаци?

Форматирането на абзац е промяна във формата на текста, който засяга целия параграф или е различен от други параграфи в документ. Параграфите в документ за текстообработка или на уеб страница могат да използват форматирането на абзаци.

Примерите за форматиране на абзаци включват следното.

Параграф, Условия за уеб дизайн, термини на Word процесора