Какво е MAC?

MAC може да се отнася до някое от следните:

1. Кратко за управление на средния достъп или MAC адрес . Известен като физически адрес и хардуерен адрес, чийто номер е уникално форматиран в шестнадесетичен формат и се дава на всеки компютър или мрежово устройство в компютърна мрежа. Адресите обикновено се задават от производителя на хардуера и тези ID се считат за изгорени във фърмуера на хардуера за достъп до мрежата. Поради този процес някои производители използват собствения си специфичен код в хардуерния адрес. По-долу е даден пример за MAC адрес.

D4-BE-D9-8D-46-9A

Тъй като MAC адресът е уникален адрес, компютърната мрежа няма да има един и същ MAC адрес, присвоен на повече от един компютър или мрежово устройство.

2. Mac също е съкращение, използвано за описание на Macintosh; линия от персонални компютри, създадени от Apple.

Условия на Apple, Компютърни съкращения, Хардуерни термини, Шестнадесетичен, Hostid, Условия на мрежата, Физически адрес