Какво представлява Newline?

Новият ред е символ, използван за представяне на края на ред от текст и началото на нов ред. В програмните езици, като C, Java и Perl, символът за нов ред е представен като "n 'escape" последователност. По-долу са дадени примери за това, как може да се използва новият ред в Perl.

 #! / usr / bin / perl # Печат "Здравей, свят!" и започнете нов ред с nprint "Hello World!"; # Намерете и заменете всички нови линии в променливата mydata 

# и заменете тези нови линии с ** като разделител. $ mydata = ~ s / \ t

В първия раздел от примера по-горе, Perl първо ще отпечата "Hello World!" и преминете към следващия ред. Във втората част на примерния код, променливата $ mydata би лишила всички нови линии и щеше да бъде заменена с "**". Използването на този вид регулярни изрази е полезно при разбор на текст с нови редове или поставяне на данни с нови редове в един ред текст.

Забележка: Новият ред не е същият като връщане на каретката.

CR, LF, Линия, Прекъсване на линия, Мета-характер, Условия за програмиране, Бяло пространство