Какво представлява Ingres?

Ingres е SQL RDBMS с отворен код (система за управление на релационни бази данни), разработена от Actian Corporation. Това е система от бази данни, насочена към големи корпорации и правителствени организации. Той започва като изследователски проект в Калифорнийския университет в Бъркли през 70-те години и помага за създаването на Sybase, Microsoft SQL Server и PostgreSQL.

База данни, софтуерни термини