Какво е паралелен принтер?

Паралелният принтер е компютърен принтер, който използва паралелния порт като интерфейс към IBM съвместим компютър.

Паралелно, паралелен порт, термини за печат