Какво е пасивно-матричен дисплей?

Пасивно-матричен дисплей е LCD дисплей, който съдържа серия от проводници, които се пресичат. Вижте дисплея с двойно сканиране за пълна дефиниция на този термин.

Дисплей с активна матрица, Хардуерни условия, LCD, Матрица, Видео термини