Какво е Peer?

В компютърната мрежа връстниците се отнасят до друг компютър в мрежа, който има същите или подобни права като друг компютър.

Условия в мрежата, комуникации между равноправни компютри