Какво е снимка?

Накратко за снимка, снимка е снимка, направена от фотоапарат, цифров фотоапарат или смартфон, която е в състояние да създаде копие на хартиен носител или цифрово копие на човек или обект от реалния живот. Например, на снимката вдясно, е пример за компютърна мишка.

Графика, изображение, картина, селфи, снимка, видео термини