Какво е PHP (PHP: Hypertext Preprocessor)?

Създаден от Rasmus Lerdorf през 1994 г. и публично пуснат на 8 юни 1995 г., PHP, който е по-малък от PHP: Hypertext Preprocessor, е интерпретиран от сървъра скриптов език. Той е предназначен за създаване на динамични уеб страници и уеб страници, които ефективно работят с бази данни. По-долу са дадени два примера за това как да отпечатате „Hello World“, използвайки PHP в .php файл.

Файловете, които включват PHP код на уеб сървър, могат да имат всяко файлово разширение, но най-често завършват с .PHP, .PHP3 или .PHTML.

PHP файл може да бъде създаден и съдържанието може да се разглежда чрез програма за редактиране на програмен код, като Dreamweaver или Notepad ++.

ASP, CGI, компютърни съкращения, PEAR, Perl, термини за програмиране, скриптове от страна на сървъра, условия за уеб дизайн