Какво е физическо?

Когато говорим за компютърен хардуер, физическият термин се използва за описание на устройство или обект, които могат да бъдат докоснати. Например дънната платка на компютъра е физическо устройство, което може да бъде докоснато, когато отворите кутията на компютъра. Веднъж инсталиран софтуер обаче не е физически и не може да бъде докоснат.

Хардуер, хардуерни термини