Какво е Lazy Write?

Мързел запис е ефект, причинен от използването на кеш за обратно записване. В кеш за обратно записване данните първо се записват в кеша и след това се записват по-късно (по време на определен период от време, като например бездействащия цикъл на машината) на диска или паметта.

Този тип кеш е по-сложен за изпълнение, поради необходимостта от проследяване на всяко място, което е било написано, и това, което трябва да бъде маркирано като мръсно за поправяне по-късно.

Кеш, Условия на хардуера, Кеш за обратно записване