Какво представлява програмната група?

В Microsoft Windows 3.x, група програми е прозорец в рамките на програмния мениджър, който съдържа икони, представляващи приложения, до които може да се осъществи достъп на компютъра.

Условия на операционната система, Мениджър на програмата