Какво е първичното?

Като цяло, първичната се отнася до първата в поръчката. Например, на компютър, когато препращате към твърд диск, основният дял е първият дял на твърдия диск и вероятно е дял на вашата операционна система. Твърдият диск също може да бъде Pri master, което показва, че твърдият диск е основният диск на главния канал.

Примери за първични

Условия на твърдия диск, вторично