Какво е ецване?

Когато се отнася за езика за програмиране Python, ецването е термин, който кодерите използват, когато говорят за сериализация на обекти. Пиклингът е механизъм за сериализиране на обекти, така че когато програмист използва марихуана за сериализиране на даден обект, се казва, че той е ецване или Python . Обратно, ако програмист десериализира даден обект, той или тя се казва, че се отписва.

Условия за програмиране