Какво е PIM?

PIM може да се отнася до някое от следните:

1. Кратко управление на личната информация, PIM е компютърна софтуерна програма, предназначена да подпомага организирането на данни като имена и телефонни номера.

2. Кратко за протокол Независим мултикаст, PIM е протокол за маршрутизиране на множествено предаване, който разпространява данни в широка мрежа от компютри. Например PIM може да се използва за разпространение на пряко предаване на видеоклип.

Компютърни съкращения, мултикаст, мрежови термини, протокол