Какво представлява Proglog?

Кратко за протокола за напредъка, proglog е термин, използван за описание на дневник, който е написан, за да опише цялостния напредък на дадена задача или набор от задачи.

Компютърни съкращения, лог, софтуерни термини