Какво е RTF (Rich Text Format)?

Кратко за формат за обогатен текст, RTF е комбинация между файлове с богат текст и текстови файлове. За разлика от текстовите файлове, RTF файловете предлагат някои функции за форматиране като получер, курсив, подчертаване, маркери, различни шрифтове и обосновка на текста. Въпреки това, той не предоставя всички функции, намерени в пълния текстов редактор.

Пример за RTF редактор е Microsoft WordPad. Въпреки това, всяка текстова или текстообработваща програма може да създава документи с някоя от форматиращите функции, споменати по-горе, може да създаде RTF документ.

Как да конвертирате обикновен текст в RTF файл

  1. Отворете файла с текстов файл в RTF редактор като WordPad или Microsoft Word.
  2. След като сте отворени, изберете опцията Save As и се уверете, че Save as type е * .rtf, * .docx, * .odt или друг RTF файлов формат.

Компютърни съкращения, обикновен текст, термини от софтуер, текст