Какво е Typeahead?

Typeahead е способност на програмата да съхранява символи в буфер, преди да ги изпрати на дисплея.

Софтуерни термини, SSH (Secure Shell), терминал