Какво е VCD (VideoCD)?

Алтернативно наричан VideoCD, VCD е концепция, въведена през 1993 г. от Philips, JVC и Sony, която позволява съхраняването на MPEG-1 видео на CD-ROM. Всеки VCD може да поддържа до 74 минути видео на 680 MB CD.

Условия на CD, DVD, SVCD, Бяла книга