След добавяне на нов хардуер компютърът не работи

След като добавите или надстроите хардуера на компютъра си, той може вече да не работи. Преди да изпълните следните стъпки за отстраняване на неизправности, премахнете новия хардуер и опитайте да стартирате отново компютъра. Ако компютърът все още не работи след премахване на новия хардуер или надстройката, продължете с предложенията по-долу.

Компютърът не се включва

  • Няма захранване или компютърът не се включва.

Компютърът не издава звуков сигнал, но се включва

Ако след добавяне на нов хардуер компютърът се включи, но не получите звукови сигнали или видео, следвайте стъпките за отстраняване на POST.

Компютърът вече не се зарежда в Windows

Ако вече не сте в състояние да влезете в Windows след инсталирането на нов хардуер и получавате грешка при зареждане, извършете търсене с компютърна надежда за грешката, която получавате.

В противен случай заредете компютъра в безопасен режим и или преинсталирайте софтуера, който се доставя с хардуера, или инсталирайте софтуера, който играете с хардуерното устройство.