Какво е Бабел?

Babel е език за програмиране с общо предназначение, който първоначално е издаден през 2014 г. Той е предназначен да записва програми, които имат за цел да запазят системните ресурси и живота на батерията на целевите устройства. Програмите, написани на Babel, са кръстосани платформи, събират се с боклук и могат бързо да бъдат прототипирани с помощта на вграден дебъгер на REPL (read-assessment-print loop).

Синтаксисът на Babel е подобен на LISP, но с няколко ключови разлики. Например, изреченията на Babel са затворени в скоби, но използват постфикс понятие за операции (операторът се появява след операндите).

Здравей свят! в Бабел

Здравей свят! може да бъде написан на Вавилон като:

 ((main {"Здравейте, свят 

Крос-платформа, Hello world, Език, Условия за програмиране, Ресурс