Създаване на текстово поле HTML по-голямо от един ред

Когато създавате текстово поле, уверете се, че имате ROWS = X COLS = x в текстовото поле. Където "Х" е стойността на колко редове са високи или колко колони са широки, които искате текстовото поле да бъде.

В примера по-долу, направихме текстово поле с височина 2 реда и широк 20 колони.

пример

Използването на горния пример ще създаде полето за текстова област по-долу.