Създаване на скрипт за прекъсване на уеб страницата от рамки

Използването на някой от примерите по-долу автоматично прекъсва браузъра от всеки кадър, който води към вашата страница. Имайте предвид, че някои уеб услуги, като например услугите, които превеждат уеб страницата ви на друг език, може вече да не работят поради необходимостта от рамка.

Забележка: Някои услуги, като превод на уебсайтове и изображения на Google, могат да използват рамки за показване на съдържанието ви. Ако излезете от кадрите, тези услуги могат да се счупят.

Прекъсване на рамката с помощта на JavaScript

Поставете долния скрипт в раздела на HTML.

Забележка: Потребителите, които имат деактивиран JavaScript, няма да бъдат извадени от рамка, използвайки този метод.

Като алтернатива, ако искате да създадете връзка за потребителите, които да излязат от рамка на уебсайта си, можете да добавите примера по-долу.

Прекъсване на рамката чрез връзка

Прекъсване на рамката