Какво е обектно-ориентиран интерфейс?

Виртуален компютър или електронен интерфейс, който съдържа визуални изображения на обекти от реалния живот. Например, в обектно-ориентирания интерфейс директорията може да бъде картина на папка и файл с изображение на лист хартия.

Друг добър пример за обектно-ориентиран интерфейс е операционна система с графичен интерфейс, като например Microsoft Windows.

Условия на операционната система