Какво е непрозрачно?

Непрозрачното може да се отнася до някое от следните:

1. Алтернативно наричана непрозрачност, непрозрачността описва графичен, графичен или графичен елемент, който не е прозрачен. Например в картината на мобилния телефон Nokia лявата част е настроена на 100% непрозрачност и изглежда нормално. Въпреки това, дясната част на телефона е настроена на 50% непрозрачност, което прави дясната страна частично прозрачна.

2. Когато се отнася за хардуерно устройство или софтуерна програма, непрозрачното може да има повече от едно значение. Това може да означава, че не можете да предоставяте никаква информация чрез устройство или програма, или може да се използва за описване на устройство или програма, която позволява информация чрез нея, без да я обработва.

Цветни термини, Перо, Прозрачно