Изтриването на файловете е равно на 0 в пакетния файл

По-долу е даден пример за проста команда, която може да бъде поставена в команден файл, за да се изтрие файлът "pics.txt", ако той съществува и е равен на 0. В този пример ще трябва да знаете името на файла.

 за / F %% A в ("pics.txt") прави Ако %% ~ zA equ 0 del pics.txt 

Ако търсите всички файлове, равни на 0, можете да постигнете това с цикъл. Следният код е пример за цикъл.

 ЗА %% F IN (*. *) DO (ако%% FF LSS 1 DEL %% F 

)

Горният пример ще премине през всички файлове в текущата директория, а ако е по-малък от 1 във файла, изтрийте файла.