Какво е нулев характер?

Нулевият символ е програмен код, представляващ символ без стойност, липсваща стойност или обозначаващ края на символен низ. В бази данни и електронни таблици може да се използва и нулев знак като подложка. Пример за нулев характер е, когато разработчик на софтуер създава нулева стойност, като обявява променлива, без да посочва стойност или да я задава нищо.

Nbsp, Непечатни характер, нула, програмиране условия