Какво е цифровото разделение?

Цифровото разделение е термин, който се отнася до неравенството между една или повече групи по отношение на достъпа до, използването или познанията за информационни и комуникационни технологии. Глобалното цифрово разделение се отнася до това неравенство по отношение на отделните световни политически и културни единици или нации. Независимо дали са причинени от невъзможност за закупуване на достъп до технологията или липса на образование, дигиталните разделения по същество са мярка за икономическо несъответствие.

Термини в Интернет