Какво е Сравнение?

Сравнението може да се отнася до някое от следните:

1. Процесът на проучване на приликите или разликите в данните или файловете и след това изброяването им. Сравняването на файлове или текст може да бъде лесен начин за намиране на всички промени между два различни файла. Пример за това, защо може да искате да сравните, е да намерите променени редове в код, които са причинили спиране на работата на програмата.

CVS, Diff, Fc, софтуерни термини