Диспечерът на устройства съобщава за устройство като категория и няма да го премахне

Уверете се, че премахвате действителното устройство под категорията. Ако премахвате икона, която има символ "+", "-" или ">" до нея, се опитвате да премахнете категория. За да премахнете категорията, първо трябва да премахнете всички устройства под нея.

Ако сте сигурни, че устройството е премахнато, ние се сблъскахме с този въпрос няколко пъти; докато видяхме този въпрос, не успяхме да го възпроизведем. Това вероятно е причинено от корупция в Windows драйверите на устройствата в системния регистър на Windows. Тъй като Microsoft не е документирала или признала този проблем, опитайте предложенията по-долу.

  1. Рестартирайте компютъра.
  2. Премахнете всяко подобно устройство. Например, ако устройството е звуково устройство, премахнете всички други звукови устройства от диспечера на устройства. Рестартирайте компютъра и оставете Windows да открие повторно звуковото устройство.
  3. Стартирайте по-чист регистър.
  4. Ако на компютъра наскоро е добавен нов хардуер, изключете компютъра и го премахнете, за да се уверите, че не е причината за проблема.
  5. И накрая, ако никое от горните предложения не помогне, предлагаме да преинсталирате Windows, за да разрешите този проблем.