Трябва ли да сменя монитора си при закупуването на нов компютър?

Ако планирате да не използвате или продавате стария си компютър и имате допълнителен монитор, по-старият монитор почти винаги може да се използва на по-нов компютър. За да се изясни дали може да се използва, проверете дали типът на съединителя за монитора съвпада с този на гърба на новия компютър.

Най-често срещаните типове мониторни кабели и връзки са VGA, HDMI и DVI. Повечето по-стари компютри ще използват VGA стил конектор и повечето по-нови компютри и видео карти ще използват HDMI кабел. Ако имате по-стар VGA монитор, който искате да работите с HDMI, можете да използвате конвертор VGA към HDMI.

Свързване на компютърен монитор към компютър Apple

Възможно е да възникнат проблеми, когато използвате компютърен монитор на Apple Macintosh. За да разрешите този проблем обаче, може да бъде закупен конвертор на Apple кабел. Този кабелен конвертор може да бъде закупен чрез производителя на монитора или чрез Apple.

Забележка: Не всички Apple монитори ще работят на компютри, които не са на Apple.