USB 1.x устройствата работят ли с USB 2.0?

Да, USB 1.0 или 1.1 устройства и концентратори са съвместими с USB 2.0. Въпреки това, устройства с USB 1.0 или 1.1 няма да имат всички възможности и функции, намерени USB 2.0. Ако имате проблеми с получаването на USB 1.x устройство, работещо с USB 2.0, вероятно има проблем с USB, а не с проблем със съвместимостта.

USB 2.0 устройството ще работи на USB 1.1 или 1.0 порт, освен ако производителят не е заявил друго. Важно е да се разбере, че някои USB устройства не работят добре и в USB 1.x поради ограничението на честотната лента от 12 Mbps.