Fdisk замръзва по време на създаване / изтриване на дял

Уверете се, че твърдият диск на компютъра е настроен като Автоматичен в CMOS Setup или че има правилните настройки в CMOS, ако дефинирате настройките ръчно.

Твърдият диск е лош

Ако твърдият диск е настроен правилно в CMOS, за съжаление е вероятно твърдият диск да е лош и препоръчваме да бъде заменен.