Получаваме #NAME? при въвеждане на данни в Microsoft Excel

Често този проблем е причинен при опит за въвеждане на данни в клетка, която Microsoft Excel интерпретира като формула, а не като текст. Ако въвеждате данни, които искате да се интерпретират като обикновен текст, въведете единичен цитат (') в началото на текста, както е показано по-долу.

"==== ==== край

Ако получавате тази стойност в клетка, в която въвеждате формула, проверете дали формулата е форматирана правилно и че клетките, които се споменават във формулата, са правилни. Например в формулата по-долу клетката "BAa1" не е валидна клетка и причинява тази грешка.

= (А1 + Baa1)

И накрая, уверете се, че ако използвате версия на Excel, която не е английска версия, която използвате правилните команди за формули. Например, = sum е = som в някои други езикови версии.