Как да създадете шаблон в Microsoft Outlook

За да създадете шаблон в Microsoft Outlook, следвайте стъпките по-долу.

  1. Създайте ново имейл съобщение и въведете това, което искате да използвате като шаблон в това ново съобщение.
  2. След като приключите с въвеждането на съобщението, щракнете върху менюто Файл, изберете Запази или Запиши като и въведете името на файла. За опцията Запиши като тип изберете "Шаблон на Outlook (* .oft)". Ако нямате тази опция, вероятно е, защото шаблоните на Outlook не са инсталирани.
  3. Кликнете върху OK, за да запазите шаблона.
  4. Затворете имейла и когато бъдете попитани дали искате да запишете имейла, щракнете върху Не, освен ако не искате да запазите чернова на съобщението.