Как да променя мрежовите настройки от MS-DOS?

Потребителите, които работят с Microsoft Windows 2000 или Microsoft XP, могат да променят мрежовите си настройки, като например IP адреса им от режима MS-DOS, като използват командата netsh. Вижте командната страница netsh за допълнителна информация и помощ при използването на тази команда.

Не сме запознати с никакъв метод за това как други потребители на Microsoft Windows, като Microsoft Windows 95, Windows 98 и Windows ME, могат да променят своите мрежови настройки чрез MS-DOS.