Как да определя размера на файл или папка?

По-долу са дадени различните стъпки, които можете да предприемете, за да определите общия размер на даден файл, няколко файла или папка на компютър с Microsoft Windows.

 1. Намерете и маркирайте файла или папките, за които искате да определите размера.
 2. Щракнете с десния бутон върху файла и след това щракнете върху Свойства .
 3. Както може да се види на изображението по-долу, можете да определите размера на файла или файловете, които сте маркирали в прозореца със свойства на файла. В този пример, файлът chrome.jpg е 18, 5 KB (19, 032 байта) и размерът на диска е 20, 0 KB (20 480 байта).

или

 1. Отворете Моят компютър или Windows Explorer.
 2. Свойствата на Windows се показват, като щракнете върху Изглед в горната част на прозореца и след това изберете Детайли . След като това действие приключи, вашият Explorer показва всичките ви файлове, техните размери, тип и дата на последната промяна.
 • Как мога да запазя моята Windows фигура във всички прозорци?

или

 1. Отворете Моят компютър или Windows Explorer.
 2. Преместете се в директорията, съдържаща вашия файл.
 3. Ако искате да видите общото пространство на текущата директория, прегледайте размера на директорията от дясната страна на лентата на състоянието. В противен случай, маркирайте файла, чийто размер искате да видите, и погледнете лентата на състоянието.

Съвет: Можете също така да изберете няколко файла и след като всички файлове, които искате да бъдат маркирани, щракнете с десния бутон на мишката върху всеки от маркираните файлове и изберете Properties (Свойства). В прозореца Свойства се показва размерът на всички комбинирани файлове.

MacOS X потребители

 1. Намерете файла или папката, чийто размер искате да видите.
 2. Щракнете веднъж върху файла или папката.
 3. Натиснете Command + I на клавиатурата.
 4. Отваря се прозорец и показва размера на файла или папката.

Потребители на командния ред на MS-DOS и Windows

Следващите инструкции съдържат информация за различните методи, които потребителят може да използва, за да види размера на файл или файлове в MS-DOS.

 1. Преместете се в директорията на файла, чийто размер искате да видите.
 2. След като влезете в директорията, изпълнете една от следните команди:
 реж. myfile.txt 

Горната команда показва размера на единичния файл myfile.txt .

 dir * .txt 

Горната команда изброява всички текстови файлове в текущата директория, както е показано на картинката по-долу.

Както се вижда в горния пример, това показва, че в текущата директория има пет txt файла с общ размер 124, 264 байта.

 • За допълнителни примери за заместващи знаци вижте нашата дефиниция за заместващи символи.
 • Вижте командите cd и dir командни страници за повече информация за всяка от тези команди.

Linux и Unix потребители

По-долу са дадени някои от различните методи, които потребителят може да използва, за да определи размера на даден файл на компютъра си.

 1. Преместете се в директорията на файла, чийто размер искате да видите.
 2. След като влезете в директорията, изпълнете една от следните команди:

Заповядайте с един пример

 ls -l help.html 

Команда един изход

 -rw-r ----- 1 comphope www 11567230 24 ноември 01:12 log.txt 

В горния пример за изход, 11567230 е размерът на файла. За по-лесен за използване изход, използвайте командата du, както е показано по-долу.

Командване два пример

 du -h log.txt 

Команда два изхода

 12M log.txt 

Ако искате да видите общия размер на няколко файла, въведете следното:

 du -ch * .txt 

Примерната команда показва всеки .txt файл в текущата директория, както и размера на всеки от тези файлове и общия размер на всички комбинирани файлове.