Как да огранича наличното качване на моя компютър?

Най-лесният метод за ограничаване на скоростта на качване на компютъра е чрез софтуерна програма, предназначена да ограничи скоростта на качване и да я стартира на компютъра, който искате да ограничите. По-долу са дадени някои примери за софтуерни програми, предназначени да ограничат скоростта на качване.

Също така препоръчваме да проверите програмата, която обслужва файловете, за настройка за качване, която може да се коригира. Някои програми, които обслужват файлове на други компютри, може да не поставят ограничения за качванията.

Мрежов рутер

И накрая, някои мрежови маршрутизатори също имат настройки, които могат да бъдат регулирани, за да се ограничи количеството на качване и скорост на изтегляне, достъпни за рутера или за всеки порт. Вижте документацията на маршрутизатора, за да видите дали това е налична функция и как да настроите тази функция.

  • Достъп до домашна мрежова рутер или конзола.